26, 27.09 Rozpoczynamy warsztaty
Muzyczna Ciekawość Świata 2016/17

Już za tydzień ruszają pierwsze warsztaty w dwóch szkołach:

Szkole Podstawowej Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr. 14 w Warszawie

Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawa

podziel się