Muzyczna Ciekawość Świata – spotkanie 2

„Anatomia Muzyki – melodia, harmonia, rytm, tempo”

Edward Grieg, Suita „Peer Gynt”

„Poranek” – część oparta na MELODII

„Śmierć Azy” – część oparta na HARMONII


„Taniec Anitry” – część oparta na RYTMIE

„W grocie Króla Gór” – część oparta na TEMPIE


oragnizacje_logo