Muzyczna Ciekawość Świata – spotkanie 5

Dźwiękowy wehikuł czasu – krótka historia muzyki: Romantyzm

Camille Saint-Saëns, Danse Macabre


Edward Grieg, suita Peer Gynt, część W grocie króla gór


oragnizacje_logo